Doneren

Gezinservaringen zijn onbetaalbaar! Stichting Dag Zonder Zorgen is afhankelijk van gelden en donaties om het allemaal mogelijk te maken. Per jaar worden er diverse events georganiseerd door een geweldig team van vrijwilligers. Het doel van deze events is om opbrengsten te genereren. Alle opbrengsten (gelden, donaties en zaken die gesponsord worden) komen voor 100% ten goede aan de stichting.

Het bestuur van de Stichting Dag Zonder Zorgen is op voorhand alle vrijwilligers, donateurs en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage levert of heeft geleverd zeer dankbaar.

Dankzij u wordt het mogelijk gemaakt dat elk jaar een dag voor de mensen waar het allemaal om draait georganiseerd kan worden. Samen zorgen we ervoor dat hun dag een onvergetelijke dag wordt.

steun ons als bedrijf

Stichting Dag Zonder Zorgen prijst zich gelukkig dat vele sponsoren (gemeente, bedrijven en particulieren) bereid zijn geweest om de stichting op verschillende manieren te steunen door middel van donaties, zowel financieel als in natura.

Om de projecten te kunnen uitvoeren heeft de Stichting doorlopend uw steun nodig.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Financieel
  • In natura
  • Projectgebonden

Financieel
U kunt rechtstreeks geld doneren aan de stichting. Dit kan via ideal of via een overboeking. Het is uiteraard ook mogelijk om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, de stichting financieel te steunen. Wij wijzen u er graag op dat de Stichting de ANBI status heeft, waarmee u een belasting voordeel heeft indien u de stichting financieel steunt.

In natura
Het is ook mogelijk om goederen of diensten aan de stichting te schenken. Hierbij kunt u denken aan speelgoed voor Sinterklaas on tour, kleding of voedsel voor de kerstpakketten of andere pakketten die ten goede komen aan de gezinnen, prijzen voor de loterij die de stichting houdt bij een te organiseren spinning marathon, etc. etc.

Projectgebonden
Tenslotte kunt u ook een specifiek project van de stichting steunen. Dit kan zowel financieel als in natura. Daarnaast zou dit ook in een samenwerkingsverband kunnen zijn tussen u of uw bedrijf en de stichting.  Bekijk onze projecten.

Bedrag

u heeft een eigen idee?

Tenslotte stelt het bestuur het op prijs indien u zelf een idee heeft voor een project, waarmee wij de gezinnen waar het om gaat kunnen ondersteunen en helpen om een prachtige gezinservaring te kunnen beleven.

Het bestuur van de Stichting Dag Zonder Zorgen hecht er veel waarde aan te onderstrepen dat iedere euro of alle goederen en diensten die aan de stichting gedoneerd of geschonken wordt volledig ten goede van de gezinnen waar het allemaal om draait zullen komen.

Namens het bestuur van de stichting en de gezinnen waar het allemaal om draait danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.

Contactgegevens

Stichting Dag Zonder Zorgen
Prins Hendriklaan 27
3433 EH NIEUWEGEIN

IBAN NL 23 INGB 0007 1107 73
K.v.K. 856323378

Geregistreerd onder RSIN: 856323378

8 + 9 =

Pin It on Pinterest

Share This